Funkčné referendum

Funkčné a záväzné referendum – iniciatíva aktivistov na sfunkčnenie referenda v SR.

Ústava SR – 5 hlava – 2 oddiel – Referendum

Nastal ČAS

Zmeňme svoje myslenie